- EN NÄTPUBLIKATION -
︎ Prev       Index︎       Next ︎

Anja OlofgörsAnja är konstnär och arbetar främst med fotografi, video, ljud och text. Hon är utbildad vid Akademin Valand i Göteborg (2013) och Slade School of Fine Art i London (2015). I detta pågående skrivprojekt möter vi ett rörligt och obeständigt diktjag som till det yttre framställs som stabilt och behärskat. Texten berör teman om kropp och upplösningen av dess gränser samt vad det innebär att dela kropp med en okänd.


* Ur Fysisk avslappning och självpåverkan vid förlossning (1987), Britta Swedhner, kasett 1, övning 1.

Anteckningarinuti är jag
amorf
en oavbruten
flod av medvetande, jag
består av
kvicka tankar
viljor och
bilder, jag
är kaotisk
obeständig
ambivalent
men på utsidan är jag
en hyfsat
stabil enhet
sammansatt av liksidiga detaljer   
som visar nästan ingenting alls
av vad som händer på insidan


* När du lyssnar så försök ordna
det så att du kan vara ostörd
den stunden. Öva så ofta du
kan. Helst varje dag så att du
den dagen det är dags känner
att du är lugn, väl förberedd
och avspänd. Lägg dig eller sätt
dig i en ställning som känns bra
för dig och så lossa på kläder
som sitter åt.


Så kan du sluta ögonen.


jag hittar till det undangömda
kan dess artikuleringsmönster
att röra sig här är
en rumslig
praxis
en rums-producerande
praktik
en vardaglig föreställning
med fragila kroppar
mitt i det upprörda
att röra sig här
förverkligar möjligheter
förvandlar varje
platsbeteckning
till någonting annat
som linjer som korsas och
möts vid
olika
ytterligare
punkter
som betonar
mellanmänskliga
aspekterna av
kroppslig hemvist
som en illusion
där leken
och endast leken
får mig att känna mig verklig
som lek, där lek
blir till insikt och
gemensamt lekande
till gemensamma insikter och därigenom
till gemensamma klokheter

Innan vi börjar med själva
övningen så tänk nu på att
din kropp ska slappna av,
att du ska ha en stund där
du kopplar av allting
omkring dig. Så småningom
kommer du märka att bara
genom att tänka på att du
ska slappna av så reagerar
kroppen med att släppa på
spänningar. För att utöka
den känslan så kommer jag
strax att be dig att ta tre
djupa andetag, att hålla
andan en lite stund och så
andas ut igen. Meningen är
att du ska känna att
kroppen är spänd när du
håller andan och att det är
skönt att släppa den 
spänningen i utandningen.